ERZURUM OLTU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 DÖGEP ARALIK AYI FAALİYETLERİ

2019-2020 DÖGEP ARALIK AYI FAALİYETLERİ

OLTU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DÖGEP ARALIK AYI FAALİYET RAPORUKONU: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Temel Dini Bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerin hazırlanması ve kullanımı

FAALİYET: Makale okuyor ve değerlendiriyoruz.

MAKALE: Din Öğretimi Yöntemleri (Prof. Dr. Suat CEBECİ)

İlgili makale DKAB Öğretmenleri tarafından okunarak ibadet konularının nasıl işlenmesi gerektiği değerlendirildi.

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Temel Dini Bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde gösteri metodu kullanılabilir. Bu metot bir işin veya bir davranışın nasıl yapılacağını, öğreticinin bizzat yaparak veya canlandırarak göstermesi suretiyle öğretmedir.

 *Bu metotla öğrencinin işitme duyusunun yanında görme duyusuna da hitap edilmesi, sözel anlatımın görsel malzeme ile somutlaştırılması sağlanmış olur. Böylece, insanın görme duyusu ile edindiği kazanımlar daima daha olduğundan daha güçlü bir öğrenme gerçekleşmiş olur.

*Dini ve ahlâki erdemlere dair tutum ve davranışlar ile ibadetler ve görgü kurallarına dair motor davranışların öğretiminde gösteri en etkin bir metottur. Bu konuda öğretmenin bizzat yapması veya canlandırmasının yanında şekiller, şemalar, resimler, nesneler ve filimler de kullanılır. 

*Din eğitiminde öğretmenin sınıf içindeki ve sınıf dışındaki kişisel davranışlarının ve genel yaşantısının öğretici etkisi bir gösteri metodu olarak değerlendirilmelidir. 

*Peygamberimiz bazı işleri «şöyle yapınız» diyerek nasıl yapılacağını kendisi bizzat gösterdiği gibi bir hadisinde de "Namazı, benim nasıl kıldığımı gördüyseniz öğle kılın" (Buhari: 605) buyurarak öğretimde gösteri metodunu kullanmıştır. 

*DKAB Öğretmenleri 6. Sınıflarda ''Namaz'' ünitesini işlerken Gezi-Gözlem yönteminin de uygulanabileceğini belirttiler. Bu ünite kapsamında öğrencilerin camiye götürülerek namaz öğretiminin orada yapılmasının öğrenci açısından daha faydalı olacağını söylediler.

*Hac ibadetinin anlatımında da Dr. İsmail SAĞLAM'ın  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Haccın ve Umrenin Yapılışı'' ile ilgili Bir İşleniş Örneği makalesinde konunun daha iyi anlaşılması için şunlara dikkat çekilmiştir.

*Konunun anlatımında teknolojik imkânlardan yararlanılmalı,

*Gerekli materyal(harita, bilgisayar, Kabe maketi, ihram) hazırlanmalıdır.

*Hacla ilgili kavramlar ve mekanlar öğrenciye görsel olarak sunulmalı,

 *Anlatım doğrudan bilgi sunma yerine senaryo şeklinde olmalı,

*Öğrencilere senaryoda rol alma imkanı verilmelidir.


*İbadet öğretiminde bilgiler öğrenciye  tedrici olarak verilmelidir. Tedrici Öğretim Metoduna göre bilgilerin hazmedilmesine imkan verecek şekilde azar azar ve kademeli olarak verilmesi esasına dayanır. 

*Tedricilikte, bilgi muhtevası insanların anlayış düzeylerine, kavrama ve benimseme kabiliyetlerine göre belli bir öncelikler düzeni içinde hazmettirerek sunulur. Dini bilgilerin bu şekilde zamana yayılarak, öncelik sırasına göre kademeli olarak öğretilmesi, onlara yabancı olan insanların öğrenmelerini, rahatlıkla kabul edip benimsemelerini kolaylaştırmaktadır. 

*Yetişkinlerin yıllar öncesinden edindikleri ve alışkanlık haline getirdikleri davranışları, anlayışları, düşünceleri ve dünya görüşünü terk etmeleri, onların yerine yenilerini benimsemeleri kolay olmamakta, belli bir zaman almaktadır. Dolayısı ile zihinlerdeki ve yaşantılardaki köklü değişiklikler için bir psikolojik hazırlık ve alıştırma süresine ihtiyaç vardır. Bu yüzden önce kabul edilebilir olanlardan başlamak suretiyle kademe kademe daha zor kabul edilebilir olanlara doğru gitmek gerekir. Çocuklar için durum daha farklıdır, onların anlama ve kavrama kabiliyetleri  yaşları ile sınırlıdır. 

Tedrici eğitimdeki temel hareket noktaları şöyle sıralanır:

 

  1. Kolaydan başlayıp zora doğru ilerlemek 

  2. Bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere gitmek 

  3. Somuttan başlayıp soyuta varmak 

  4. Bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere gitmek 

  5. Her konuya uygun birbirini tamamlayan öncelikler belirleyip kademeli bir program uygulamak

Karabekir Mah. Cumhuriyet Blv. 43/1 Hükümet Konağı Kat2 25400 Oltu/ERZURUM - 0442 816 13 91

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.