ERZURUM OLTU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 İlanı

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 İlanı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında 20 milyon TL'lik mali kaynağı bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlardan gelecek olan projelere aktaracaktır

Ayrıntılı bilgi için ;

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 İlanı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/08/2021 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'yi ilan etmiştir.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 20.000.000 TL'dir.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'ye Bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar

200.000,00 TL

Azami Tutar

1.500.000,00 TL

 

Proje başvuruları 24/09/2021 saat 23:59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 24/09/2021 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 01/10/2021 saat 18.00'a kadar e-imza ile imzalanması esastır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 01/10/2021 saat 18.00'a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA'ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı 2 detayları:

Programın Adı

SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

ALTYAPI PROGRAMI-2

Referans Numarası

TRA1/21/REKABET2

Programın İlan Tarihi

06/08/2021

Programın Bütçesi

20.000.000 TL

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı

Azami 4 adet

Destek Alınabilecek Proje Sayısı

Azami 2 adet

Programın Genel Amacı

Bölgede öne çıkan turizm, tabi kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması.

Programın Özel Amacı

Bölgenin turizm, tabii kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğinin arttırılması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Turizmin canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması ve insan kaynağının geliştirilmesi,

Öncelik 2: Et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi ile girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve kaynak verimliliğinin sağlanması,

Öncelik 3: Tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, bu sektördeki işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması, ürünlerin yenilikçi yöntemler ile işlenmesi, sektörde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması

Asgari/Azami Destek Miktarları

  • Asgari Destek Tutarı:   200.000 TL
  • Azami Destek Tutarı: 1.500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Oranları

Projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az veya %75'inden fazla olamaz.

Azami Proje Süresi

24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Birlikler, kooperatifler,
  • Organize sanayi bölgeleri,
  • Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati

24/09/2021/ Saat: 23:59

Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati

01/10/2021/ Saat: 18:00

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/09/2021 Saat: 23:59

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi:  01/10/2021 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2'ye başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi ve ekleri aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

basvuru-rehberi.pdf İNDİR bilgilendirme-toplantilari-takvimi.pdf İNDİR egitim-toplantilari-takvimi_1.pdf İNDİR basvuru-rehberi-ekleri.rar İNDİR

Karabekir Mah. Cumhuriyet Blv. 43/1 Hükümet Konağı Kat2 25400 Oltu/ERZURUM - 0442 816 13 91

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.